Grote keuze aan producten en snelle verzending!
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Garantie

Wanneer je iets bij handzender.nl bestelt, mag je ervan uitgaan dat het een kwalitatief hoogwaardig product is. Op ieder product geldt de wettelijke garantie dat inhoudt dat een product datgene moet doen of is wat jij als klant er in alle redelijkheid van mag verwachten. Wij hanteren daarnaast een eigen garantie; het handzender.nl garantieplan, waarmee je recht hebt op een garantieperiode van minimaal één jaar. Dit is afhankelijk per product. Naast onze eigen garantie en de wettelijke garantie geldt ook de fabrieksgarantie. Deze termijn kan oplopen tot drie jaar. Indien er sprake is van fabrieksgarantie, dan kun je dit terugvinden in de gebruiksaanwijzing van het product. De garantietermijn staat op productniveau op de website aangegeven.

Het handzender.nl garantieplan: 
- Een garantietermijn van minimaal 1 jaar
- De garantie is van kracht vanaf de datum van aankoop
- Het product is bij handzender.nl aangeschaft 
- Je hebt recht op een gratis reparatie of een nieuw product
- Deze garantie geldt naast en onverminderd de wettelijke rechten die je als consument al hebt.

De garantie is niet van toepassing op: 
- Beschadiging als gevolg van onjuist gebruik
- Beschadiging door opzet, of door nalatigheid 
- Normale slijtage
- Lege batterijen

Indien mocht blijken dat het product niet voor garantie in behandeling kan worden genomen (geen garantie kwestie) dan worden de reeds gemaakte kosten doorbelast. Deze kosten bestaan uit de montage- en onderzoekskosten en de verzendkosten.